REKTÖRLÜK İÇİN İKİ İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

REKTÖRLÜK İÇİN İKİ İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Sekiz yıldır görev yapan ve adını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tarihine altın harflerle yazdıran Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü Azmi Özcan’ın görev süresi dolması nedeniyle önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörlük seçimi için 2 adayın adaylığını açıkladığı öğrenildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitü Müdürü aynı zamanda Senato ÜyesiProf. Dr. Mehmet Kurban  ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesirektör yardımcısı Prof. Dr. Harun Tunçel adaylığını açıklayan ilk isimler oldu.

Rektörlük seçimi için aday olduklarını açıklayan isimler öğretim üyelerine mesaj yolladıkları da alınan bilgiler arasında.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesirektör yardımcısı Prof. Dr. Harun Tunçel’ın  öğretim üyelerine yolladığı mesaj şu şekilde:

“Üniversitemizin saygıdeğer mensupları;

Muhtemelen kasım ayı içerisinde yapılacak olan; "Rektör Adayı Belirleme Seçimi", Aralık 2015 tarihinden itibaren üniversitemizin dört yıllık Rektörünü belirlemede ilk adım olacaktır.

Yapılacak seçimin başta üniversitemiz olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olacak bir şekilde neticelenmesini dilerim.

Üniversitemizde bugüne kadar yönetim görevi üstlenmiş tüm idari personel ve öğretim üyeleri mevcut durumu iyileştirmek, hizmetleri istenen düzeye getirmek için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya gayret göstermişlerdir.

Mesleki sorumluluğumuz, Üniversitemizin gelecek dönemdeki hedeflerinin gerçekçi bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.

Bu sebeple:

Yönetimde saydam, katılımcı, hukuka saygılı, hesap verebilen

İdari personeline ve öğretim elemanlarına değer veren,

Bilimsel ve etik değerlerin ödünsüz savunucusu olan

Öğrencilerini karanlık odaklardan koruyan,

Bilecik’le ve bölgesiyle bütünleşmiş,

Saygın bir üniversite için

Yakın gelecekte üniversitemizde yapılacak olan rektör adayı belirleme seçiminde rektör adayı olmaya karar verdim.

Üniversitemizin saygıdeğer öğretim üyeleri,

2016–2019 yıllarında Üniversitemizi çağdaş bilim ve teknolojinin ışığında evrensel değerlerle donatılmış, araştırma ve geliştirme yeteneği en üst düzeye çıkartılmış, kurumsal kimliği belirgin ve saygın, alanlarında başarılı olan bilim adamları ile ülkemizin problemlerine çözümler ve projeler üreten bir kurum hüviyetini kazanmış, huzurun, güvenin, adaletin, sevgi ile saygının hâkim olduğu bir konuma hep birlikte getirmek için desteklerinizi bekliyorum.

Sizleri üniversitemizi birlikte yönetmeye davet ediyorum.

Tek kişiyle değil, gerekli olduğu ölçüde geniş katılımlara açık bir yönetim anlayışı ile başarılı olunabileceğine inanmaktayım.

Hiçbir kurum, yalnızca yöneticilerin gayretleriyle gelişemez.

Köklü kurumların güçleri içlerindedir.

Gelişim ve ilerleme ancak tüm kurum mensuplarının katılımı ve katkılarıyla sağlanabilir.

Bunu sağlamanın yolu ise tüm kurum çalışanları için rahat ve huzurlu bir ortam oluşturmak, onların gayretli ve heyecanla çalışmalarını sağlamaktan geçmektedir.

Üniversitemizin sahip olduğuna inandığım potansiyelini birlikte harekete geçirebileceğimize ve bu kurumu hak ettiği yere getirebileceğimize inanıyorum.

Bunun için yönetim anlayışım birlik ve beraberlik üzerine inşa edilmiştir.

 

Rektörlük seçimi bir hizmet ve bayrak yarışıdır.

Kurumları kurum yapan geçmişleridir.

Kişileri aday yapan nitelikleri ise kurumları için geçmişte yaptıklarıdır.

Geçmişleri olmayanların gelecekleri de olmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, yönetim becerisi, dinamizm ve tecrübe ile güçlenir.

Taahhütlerimin yürütücüsü ben, denetleyici ve takipçisi sizler olacaksınız.

Her öğretim üyesi günlük isteklerin ötesinde, çağdaş bir üniversitenin gereklerini düşünerek kararını vermelidir.

 

Gelin! Birlikte yönetelim ve birlikte başaralım.

Saygı, sevgi ve selamlarımla.“

 

Prof. Dr. Harun Tunçel’ın  mesajında İfadelerine yer verirken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitü MüdürüProf. Dr. Mehmet KURBAN ise gönderdiği mesajda:

 

Üniversitemizin Değerli Öğretim Üyeleri,

Yaklaşık 35 yıldır ailece Bilecik’te yaşayan, ülkemizde 70’e yakın vilayeti ve dünyada da 40’a yakın ülkeyi görmüş ve çeşitli vesilelerle buralarda bulunan üniversiteleri tanıma ve inceleme fırsatı bulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim almış, Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, Anadolu Üniversitesi’nde uzun yıllar hocalık yapmış ve üniversitemizde de yaklaşık 15 yıldır çeşitli görevlerde bulunarak hizmet etmiş, bölgesini ve üniversiteleri bilen birisi olarak size şunu belirtmek isterim ki kısa vadeli işleyiş açısından altyapısını birkaç yıl içinde tamamlayacak olan Üniversitemizi ulusal ve uluslar arası arenada ön sıralara çıkaracak kurumsal kültürüyle birlikte bilimsel ve akademik çalışmaları artırarak daha da ilerlemeyi hep birlikte sağlamamız gerekiyor. Bu bizim öncelikli hedeflerimizden biridir. Bunun için ulusal ve uluslar arası konferans desteklerinin hem sayısını hem de miktarını artırmak, yayın teşvik mekanizmalarını oluşturmak, araştırma ve proje desteklerini artırarak daha iyi bilimsel çalışma ortamını sağlayacak oluşumları gerçekleştirmek gerekmektedir.

Üniversitemizin tüm mensuplarının rektör adayı olarak onların mutluluk ve huzur içerisinde çalışacakları ortamı sağlamak için özlük haklarından (50d sorununu uygun zaman ve kriterle 33’le çözmek, kadro planlama, yönetici belirleme ve tüm atama işleri gibi…), çalıştıkları ofisten, temizlikten, spor ve sosyal tesislerden (mezuniyet törenini yapabilecek bir stadyum, müsabakaların yapılabileceği spor tesisleri, market, berber, kuafer, banka, kırtasiye, cafe, lokanta gibi gerekli tesisleri içeren bir çarşı, park ve bahçalr gibi…), oto park alanlarından (personele otomatik geçişli park alanı, öğrenci ve misafir park alanı gibi…), sosyal etkinliklerden (bahar ve mezuniyet şenlikleri, konser, tiyatro, klüpler, müzik ve halk oyunları grupları, sanat etkinlikleri gibi…), ulaşımdan (okul içi trafik, ulaşım araçlarının tutum ve davranışları gibi…), yemekhane hizmetlerinden (kendi mutfağı olan, çeşitli seçenekli yemek gibi..), barınacak konuttan (yeterli bir misafirhane, üniversite mensupları için site gibi…) , çocuğunun her aşamadaki bakımı ve eğitiminden (kreş, ana okulu ve özel okul ibi…), elektronik geçiş sistemlerinden (personel kimlikleri kullanılarak giriş, çıkış, park, yemek hizmetleri gibi…), personel programlamasından, akademik ve idari işlerden tutun aklınıza gelebilecek her alanda projelerimiz ve yapmayı planladıklarımız vardır. Yabancı dilin önemini ve çağın gerekliliklerini biliyoruz; bu konuda da Yabancı Diller Yüksekokulu veya uygun bir birim kurularak yapılacak çalışmalarla hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın yabancı dil sorununu çözmeye çalışacağız. Meslek içi eğitimi her alanda uygulayarak tüm personelimizi işi bilen, doğru davranışlar sergileyen ve kendine güvenen hale getireceğiz. Üniversitemizin mevcut akademik yapısını güçlendirerek ve genişleme politikalarını altyapısını hazırlayarak ve yukarıda bahsettiğim bütün konulardaki çalışmalarımızı sizlerle konuşarak ve hep birlikte el ele vererek yapacağız. Önümüzdeki günlerde tüm bahsi geçen konularda projelerimizi ve rektör olursam yapacaklarımızı daha detaylı olarak sizlerle paylaşacağım.

Adil, şeffaf ve her kesimi kucaklayan güçlü bir ekip ve oluşum (Rektör, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Dekanlar, Müdürler, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Sekreterlikleri yani tüm idari personel ve çalışanlar, Anket ve değerlendirme merkezleri, Basın yayın ve paydaşlarla ilişkileri sağlayacak birimler, kalite süreçlerini yönlendirecek ve değerlendirecek birimlere fazlaca yük getirmeyecek rektörlüğe bağlı merkezi birimler, reklam ve tanıtım ofisleri, öğrenci ve çalışanlar için danışma ve hukuk müşavirlik merkezleri, güvenlik ve temizlik merkezleri, iç mimari ve peyzaj birimleri, bakım-arıza birimler, proje ve planlama birimleri, kontrol ve değerlendirme birimleri) içerisinde insani değerlere, kültüre, bilgiye ve bilime önem veren ve çalışanına huzur ve güven ortamı sağlayan bir yönetim anlayışıyla adalet, kurum kültürü, liyakad ve hiyerarşi unsurlarını merkezinde toplayan ve uygulayan bir aday olarak karşınıza çıkıyorum. Bu seçim süreci boyunca kavgacı olmayan, birleştirici, gerçekçi, dürüst ve açık bir anlayış içerisinde olacağımı ve sizlerin de gerçek olmayan hiçbir şeye inanmamanızı ve algı operasyonları ile yanlış yönlendirmelere titizlikle dikkat etmenizi önemle belirtmek isterim. İnşallah bu süreci hep birlikte iyi yönetir, kavgasız, gürültüsüz, üniversitemizi ileriye götürecek bir anlayış içerisinde oluruz. Herkes sorumluluğunu bilirse bunun böyle olacağına da inanıyorum.   

Öğrencilerimizin ve tüm üniversitemiz mensuplarının mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Bunun için var gücümüzle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Biriminizde beni şahsen tanımayan arkadaşlarımızın tanıyanlara sorarak benim yapımı, düşüncelerimi, duruşumu ve karakterimi öğrenmelerini isterim. Önümüzdeki günlerde de sizlerle konuşarak tüm düşüncelerimi paylaşmayı planlıyorum. Sizlerin de üniversitemizi çağdaş, bilime dayalı, kurumsal kültürle yoğrulmuş, adaletli, karakterli, herkesi kucaklayan, huzur ve güven veren, yönetim kabiliyeti olan kişileri destekleyeceğinizi partizanlığa, kavgacılığa, ayrımcılığa, adaletsizliğe, yönetim kabiliyetsizliğine ve huzursuzluğa geçit vermeyeceğinizi biliyorum ve tüm kalbimle buna inanıyorum.

Gelin hep birlikte sessizlerin sesi, adaletin simgesi, bilginin ve bilimin önderi olarak huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde vatanımızda, milletimizle birlikte bayrağımızın altında üniversitemizi birlikte yönetelim ve çağdaş uygarlık düzeyine koşarak ilerleyelim. Hepinizin kişiliğinizi, karakterinizi, vicdanınızı ve iyi düşüncelerinizi ortaya koyarak benlik duygusuyla değil bizlik duygusuyla hareket edeceğinizi ve en doğru kararı vereceğinize şüphe duymadığımı belirterek sevgi ve selamlarımla birlikte saygılarımı sunarım.

Ayrıca üniversitemizin bölgemizde ve ülkemizde altyapısıyla, kültürüyle, akademik çalışmalarıyla, anlayışıyla ve ilişkileriyle saygın bir yere gelmesinde büyük emek sahibi sayın rektörümüz Prof. Dr. Azmi ÖZCAN hocamıza da içten ve sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 7-8 yıldır tüm mesaisini ve daha doğrusu hayatını üniversitemize adayan hocamızın bundan sonra da nerede olursa olsun hep yanımızda olarak her türlü katkı ve desteği sağlayacağına eminim. Sayın hocamıza bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk, başarı ve huzur diliyorum. Allah Azmi hocamızdan razı olsun, yolu ve bahtı açık olsun.

Tabi ki tüm yönetim ekibimize ve paydaşlarımıza da yine katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım. İnşallah sonraki dönemlerde de şimdiye kadar olduğu gibi başarıyla, huzurla ve mutlulukla hep ileriye gideriz.”ifadelerine yer verdi.

MEHMET SELİM SAÇTI

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

2 yorum

  1. Şeyh Edebali Üniversitesi –

    Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör seçiminde adaylığını açıklayan değerli insan Prof.Dr. Mehmet KURBAN Beye Başarılar diler. Muvaffak olması için Allah yardımcısı olsun. E.Eğitim Müf. Nevzat BAYRAKTAR

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam