SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2018/10

SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:
TAPU KAYDI ADRESİ: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Kasımpaşa Mah. 280 ada 77 parsel Terakki Cad. No: 28,28a,1,2,3,4,5
5 Adet Mesken 2 Adet işyeri
Taşınmazın Adresi: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Kasımpaşa Mah. Terakki Cad. No: 28,28a,1,2,3,4,5
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Değerleme Konusu ‘’ 5 Adet Mesken 2 Adet işyeri ‘’ vasıflı taşınmaz 6,7 numaralı bağımsız bölümler boş halde, 1,2,3 nolu bağımsız bölümler inşaat halinde 4,5 nolu bağımsız bölümler inşa edilmemiştir. Söz konusu taşınmaz Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Kasımpaşa Mah. Terakki Cad. No: 28,28a,1,2,3,4,5 da bulunmaktadır. 231,65 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde betonarme karkas yapı tarzında bitişik nizamda bodrum+ zemin + asma kat ve 5 normal kat olmak üzere toplam 8 katlı projelendirilmiştir. 4. Ve 5. Normla kat inşa edilmemiştir. Bodrum katta ek depolar sığınak zemin katta 6 ve 7 numaralı bağımsız bölüme ait mahaller, 3 normal karın her birinde 1 er adet bağımsız bölüm olmak üzere 5 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre toplam 732.000,00 TL, olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşınmazın 1.satışı 05.12.2018 tarihinde saat 10.00—10:00- arası, Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen Zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 12.12.2018 tarihinde aynı yer ve saatte 2.arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada % 50’i + takip eden masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi kaydıyla Gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi uygulanacaktır ve zorunludur.
2-Arttırmaya katılacakların parselde kayıtlı gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelin %7,5 i olan 54.900,00 TL tutarı nakden kabul edilmemekte olup satışa iştirak edeceklerin teminatlarını; Kurumumuzun anlaşmalı olduğu Bankalardan, SGK Mosip Diğer Tahsilatlar—Geçici Teminat olarak ve Saymanlık Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü seçilerek gerçek kişi yatıracaksa TC. Kimlik numarası, Tüzel kişi yatıracaksa Vergi Kimlik numarası üzerinden açıklamaya satış dosya numarası belirtilerek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları satıştan önce Gayrimenkul satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca kati ve süresiz banka teminat mektubu Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, Damga Vergisi, Tapu alım satım harcı ve masrafları, Tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
6) Gayrı menkulde kiracı bulunması halinde tahliyenin genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
7-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde arttırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5.den hesap edilir.
8-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
8-Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran,takyidat’ı olan alacaklı,borçlu,3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer ) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. (BN:399)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam