T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2019/119 Esas

T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2019/119 Esas

T.C.
BİLECİK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2019/119 Esas
Konu : İlan
İLAN
Davacı ,KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN
KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından dava konusu tapu
maliki davalılar, davalılar AYSUN AKBAYRAK, FATMA KARAÇOBAN,
FATMA SEVİM, KIYMET AKBAYRAK, MEHMET EMİN AKBAYRAK,
NECİLE IŞIK, NİGAR ÇOBAN, NURHAN AKBAYRAK YURTSEV, YAŞAR
KARAÇOBAN adına kayıtlı (hissedar / mirasçı oldukları) BİLECİK İLİ,
MERKEZ, Dereşemsettin Köyü, 110 Ada, 4 Parselsayılı taşınmazın
1.064,34 m2’si kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma
işlemi yapılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince,Kamulaştırma
Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün
içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme
davası açılabilecek,husumet davacı kurum davacı KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
‘sine yöneltilecektir. 30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve
yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma
işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden
taşınmaz Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil
edilecektir.Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma
bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü’ne
ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz
malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 10
günlük süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
Davanın duruşma günü 21/06/2019 ‘dur. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10.
maddesi gereğince ilan olunur.(BN:167)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam