• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2017/508 TLMT.

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2017/508 TLMT.

T.C.
BİLECİK
İCRA DAİRESİ
2017/508 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN:Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 116 Ada, 28 Parsel, Kendirli/Köy, Tepecik Mevkii, Tarla vasıflı
taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir;Ürün cinsi; buğday, Verimi-Kg/da; 250, Fiyatı(TLkg);
0,75, Brüt gelir(TL/Da);187,50 , Üretim Masraflar (TL/Da);0,63 , Net gelir(TL/Da); 29,82 TL.Ürün cinsi; arpa, Verimi(Kg/
da); 250, Fiyatı(TLkg); 0,75, Brüt gelir(TL/Da);187,50 , Üretim Masraflar (TL/Da);0,62 , Net gelir(TL/Da); 31,73 TL.Ürün
cinsi; ayçiçeği, Verimi-Kg/da; 165, Fiyatı(TLkg); 1,65, Brüt gelir(TL/Da); 272,25 , Üretim Masraflar (TL/Da); 1,27 , Net
gelir(TL/Da); 62,41 TL.Ortalama: 123,96 TL.Bilecik İli 2016 Yılı Maliyet verilerine göre 3lü münavebe şeklinde ve kuru tarım
olarak hesaplanmıştır.İlgili parselin arazi koşulları, iklim özellikleri, ulaşım kolaylığı gibi kriterler gözönünde bulundurularak
kapitalizasyon faiz oranının %5 ve net gelirin 375,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre arazinin m2 değeri: Net
Gelir/ Kapitalizasyon Faizi X 1000= 375/0,05 X 1000 =7,5 TL/m2.Arazinin toplam değeri : 8.175,15 M2 X 7,5 = 61.313,70
TLdir.
Piyasada sahte para olayının artması ve iik.nun 9.maddesi uyarınca teminat miktarı ihale anında veya öncesinde
nakit olarak alınmayacak olup, dosya no ve t.c. numarası belirtilmek şartıyla 620001500158007290519699 nolu
ibana yatırılması gerekmektedir.(aynıdoğrultuda bilecik icra hukuk mahkemesinin 2017/11-19 e-k sayılı ihalenin
feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)iik
114/2.maddesi ve aynı kanunun 124/1. madde hükümleri ve artırma tarzı satış esnasında resen değerlendirilecek
ve duruma göre uygulanacaktır.kıymet takdiri-bilirkişi raporu/fiili haciz tarihi ile ihale arasındaki geçen zaman
dikkate alındığında,satılan malda değişiklik varsaihaleye katılanların bu değişikliği bilerek ve kabul ederek
ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler ve ihaleye pey sürebilirler.herhangi bir değişiklikte müdürlüğümüzün
hiçbir sorumluluğu yoktur. bakiye ihale bedelini ödemek için taşınırlarda 7 gün taşınmazlarda 10 güne kadar süre
verilebilir. kdv ve damga vergisi ihale bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı
ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 8.175,15 m2. Kıymeti: 61.313,70 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:10 – 14:15 arası.
2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı eski Kültür Sitesi Bilecik –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2017/508 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019 (BN:76)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam