T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2018/241 TLMT.

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2018/241 TLMT.

T.C.
BİLECİK
İCRA DAİRESİ
2018/241 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 800 Ada, 1 Parsel, İSTİKLAL Mahallesi Yumrukaya Mevkii, K2 Blok, Zemin Kat, 6 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz belediyenin mevcut hizmetlerinden (kanalizasyon, su, elektrik v.b.) yararlanmaktadır. Taşınmazın konumu, özellikleri ve imar durumu yukarıda belirtilen parselin arsa mevkiinde bulunan parseller için yapılan araştırmalar sonucunda mevkide bulunan arsanın m² bedeli 400,00 TL olarak tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında bağımsız bölümün arsa payı değeri;Arsa Bedelinin Hesaplanması :Arsa Alanı (m²) x Birim Fiyat(TL) xOranı = Arsa Bedeli (TL) = 8872,40 x 400,00 x 1/84 = 42.249,52 TL,Bina ve Bağımsız Bölümün Özellikleri :Taşınmaz 8.872,40 m² alana sahip parsel üzerinde birbirinden farklı kat sayılarına sahip bloklardan oluşan sitenin K2 blok da konumludur. Bu blok bodrum, zemin, 5 adet normal kat oluşan betonarme kagir yapı cinsinde inşa edilen bina içerisinde konumlanmaktadır. Binanın bodrum katın bir kısmı hariç tüm katları mesken olarak imal edilmiştir. Binanın her bir katında iki dört adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın girişi parsel üzerinden ve yol + 2 metre kotundan sağlanmaktadır. Binanın giriş kapısı alüminyum doğramadır. Binanın dış yüzeyi plastik boya ile boyalı durumdadır. Binanın giriş hol zemini ve merdivenleri mermer döşemeli olup duvarlar ve tavanı ise plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Binada ısınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Binada ısı yalıtımı amaçlı mantolama yapılmamış durumdadır. Taşınmazın bulunduğu binaya ait açık otopark mevcuttur. Kullanım ve bakım durumu incelendiğinde binanın 13 yıllık bir yaşlanma sürecine maruz kaldığı kanaatine varılmıştır. Yerinde yapılan incelemelere göre kıymet takdirine konu 6 nolu bağımsız bölüm; bodrum, zemin, 5 adet normal kattan oluşan bina yapısının zemin katında konumludur. Bina girişi karşıya alındığında sol kısımda konumludur. Bağımsız bölüm bina içerisindeki yerleşim durumu olarakara katta bulunmaktadır Bağımsız bölüm yaklaşık 100 m² kullanım alanına sahip 3 oda, salon,banyo, wc, mutfak, hol ve balkondan oluşmaktadır. Zeminler holde, mutfakta, odalar ve salonda ahşap laminant parke, , wc, banyo ise seramiktir. Duvarlar; odalar ve salonda su bazlı plastik boya, mutfakta duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Tavanlar plastik boyalı durumdadır. İç mekan kapıları ahşap Amerikan kapı olup, balkon kapısı ve camlar pvc’dir.Mutfakta ahşap mutfak dolapları ve üzerinde mermer mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Taşınmazın ısınma sistemi doğalgazdır.Isınma duvarlara monteli radyatörler ile sağlanmaktadır. Daireye ait doğalgaz saati ve kombisi mevcuttur. Daire giriş kapısı ahşap doğrama kapıdır. Bağımsız bölümün niteliği meskendir. Bağımsız bölümün içi genel itibari ile temiz kullanılmış ve bakımlı bir durumdadır.Taşınmazın inşaat değeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim m² değerleri ile elde edilmiş olup taşınmazın yapı sınıfı 3-B sınıfı konut olarak değerlendirilmiştir.Yapının Çevre ve Şehircilik Birim Fiyatları ile Fiyatlandırılması :Cinsi = Betonarme,Yapı Sınıfı = 3-B, Bina Yaşı = 13, Alanı = 100,00 m²,Birim Maliyeti = 966,00 TL, Birim Maliyeti Hes.= 100,00 x 966,00 = 96.600,00, Yıpranma Oranı = 0,15, Yıpranma Hesabı = 96.600,00 x 0,15 = 14.490,00 Yaklaşık Maliyeti = 96.600,00 – 14.490,00 = 82.110,00 TL. Taşınmazın Toplam Değeri : 42.249,52 (Arsa Değeri ) + 82.110,00 (İnşaat Değeri) = 124.359,52 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile inşaat maliyeti ve arsa payı değeri toplamı124.359,52 TL olarak hesaplanan yapının yaklaşık maliyeti; konumunu ve piyasa koşullarını da değerlendirdiğimiz takdirde 125.000,00 TL olarak takdir edilmiştir.Piyasada Sahte Para Olayının Artması Ve İİK.nun 9.maddesi Uyarınca Teminat Miktarı İhale Anında Veya Öncesinde Nakit Olarak Alınmayacak Olup, Dosya No Ve T.c. Numarasi Belirtilmek Şartiyla 620001500158007290519699 Nolu İbana Yatirilmasi Gerekmektedir.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.maddesi Ve Aynı Kanunun 124/1. Madde Hükümleri Ve Artırma Tarzı Satış Esnasında Resen Değerlendirilecek Ve Duruma Göre Uygulanacaktır.Kıymet Takdiri-bilirkişi Raporu/fiili Haciz Tarihi İle İhale Arasındaki Geçen Zaman Dikkate Alındığında,satılan Malda Değişiklik Varsaİhaleye Katılanların Bu Değişikliği Bilerek Ve Kabul Ederek İhaleye Girdiklerini Peşinen Kabul Ederler Ve İhaleye Pey Sürebilirler.Herhangi bir Değişiklikte Müdürlüğümüzün Hiçbir Sorumluluğu Yoktur. Bakiye İhale Bedelini Ödemek İçin Taşınırlarda 7 Gün Taşınmazlarda 10 Güne Kadar Süre Verilebilir. KDV Ve Damga Vergisi İhale Bedeli İle Birlikte Tahsil Edilecektir.Taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.
Adresi : Osmangazi Mah. Toplu Konut 2. Sokak K2 Blok No:8/B İç Kapı No: 6BİLECİK
Yüzölçümü : 8.872,4 m2 Arsa Payı : 1/84
İmar Durumu : Var , Kayıtlarda Olduğu Gibidir.(Bilecik Belediye Başkanlığı e-çap uygulaması içeriğinde, Belediye Uygulama İmar Planında emsal 1.25, hmax?ın 18,50 olduğu görülmektedir.)
Kıymeti : 125.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 16/01/2019 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri : Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
————————————————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/241 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2018 (BN:398)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam