• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI
Bilecik İl Özel İdaresine ait aşağıda teknik özellikleri ve diğer bilgileri belirtilen 2.El “Araç ve İş Makineleri” 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif
Usulü” ile satılacaktır.

1) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Bilecik İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri
içerisinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten satın alınabilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
2) İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.
a)İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış “Kanuni İkametgâh Belgesi”.
b) Tebligat için “Adres Beyanı” ve ayrıca irtibat için “Telefon ve Faks Numarası”.
c) İhaleye girecek istekliler, “Şartname Bedelini” ve “Geçici Teminat Bedelini” yatırdıklarına dair Banka Dekontu veya süresiz “Geçici Teminat Mektubu” verecektir. “Geçici
Teminat ve Şartname Bedeli”, Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırılacaktır.
d) Gerçek kişiler “T.C. Kimlik Numaralarını”, Tüzel kişiler “Vergi Kimlik Numaralarını” vereceklerdir.
e) Vekâleten ihaleye katılanların noter tasdikli Vekâletnamesi ve İmza Sirküsü, Şirket adına ihaleye girenlerin, ihaleye girmeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli
vekâletnamesi ve şirket yetkilisinin imza sirküsü vereceklerdir.
f) Araç Satış Şartnamesinin her sayfası istekli tarafından imzalanıp ihale dosyasına konulacaktır.
g) İstekliler aracı mahallinde görüp mevcut haliyle kabul ettiği ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat veya onarım talep etmeyeceğine dair, Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünden alacakları “Araç Görme Belgesini” imzalayıp vereceklerdir.
3) Posta yoluyla ihaleye katılmak mümkündür ancak bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse son ve kesin teklifi zarftaki teklif olarak kabul edilir. Postadaki
gecikmeler ve telgraf/faksla/mail ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4) Satılan araçların bedelleri peşin tahsil edilecek olup; satış bedeli üzerinden KDV bedeli, diğer vergi ve harçlar ayrıca alınacaktır.
5) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6) İhaleyle ilgili bilgi için; İnternet adresi: “Bilecik@bilecikozelidare.gov.tr. / Tel: 0 228 – 223 33 11 (Dahili:119) / Faks: 0 228 – 212 99 00 iletişim araçları
kullanılabilir.
İlan Olunur. (BN:216)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam