TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

T.C.

GÖLPAZARI / BİLECİK

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 Dosya No:2012/14 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen gayırımenkullerin cinsi,  kıymeti, evsafı:

1-TAPU KAYDI: Bilecik ili, Yenipazar ilçesi, Esenköy köyü, Karakuz mevkii 155 ada 13 parselde kayıtlı 8.797,07m2 yüzölçümlü, tarla        SATIŞ SAATİ: 14:00-14:10                       KDV ORANI:%18

İMAR DURUMU: Yenipazar Belediye Başkanlığının 12/03/2012 tarih ve 144 sayılı yazısı ile taşınmazın belediye mücavir alan sınırlarının dışında imar planı dışında olduğu belirtilmiştir.

HALİ HAZIR DURUMU: Bilirkişi raporuna göre taşınmazın tapuda tarla olarak tescil edildiği ve zeminde kuru tarım arazisi olarak kullanıldığı, toprak yapısının killi- tınlı, hafif taşlı ve 2. sınıf tatlı meyilli, kıraç yamaç özelliği olduğu arazinin yerleşim alanına ve ana yola yakın olduğu belirtilerek taşınmaza toplam 4.398,54TL kıymet takdir edilmiştir.

 

2-TAPU KAYDI: Bilecik ili Yenipazar ilçesi, Esenköy köyü, Mantarlık mevkii 164 ada 8 parselde kayıtlı 4.940,88m2 yüzölçümlü, tarla         SATIŞ SAATİ: 14:15-14:25         KDV ORANI: %18

İMAR DURUMU: Yenipazar Belediye Başkanlığının 12/03/2012 tarih ve 144 sayılı yazısı ile taşınmazın belediye mücavir alan sınırlarının dışında imar planı dışında olduğu belirtilmiştir.

HALİ HAZIR DURUMU: Bilirkişi raporuna göre taşınmazın tapuda tarla olarak tescil edildiği ve zeminde kuru tarım arazisi olarak kullanıldığı, toprak yapısının killi-tınlı, hafif taşlı ve 2. sınıf tatlı meyilli, kıraç yamaç özelliği olduğu arazinin yerleşim alanına ve ana yola yakın olduğu belirtilerek taşınmaza toplam 2.470,44TL kıymet takdir edilmiştir.

3-TAPU KAYDI: Bilecik ili, Yenipazar ilçesi, Esenköy köyü, Mantarlık mevkii 164 ada 50 parselde kayıtlı 6.387,09m2 yüzölçümlü, tarla           SATIŞ SAATİ: 14:30-14:40    KDV ORANI:%18

İMAR DURUMU: Yenipazar Belediye Başkanlığının 12/03/2012 tarih ve 144 sayılı yazısı ile taşınmazın belediye mücavir alan sınırlarının dışında imar planı dışında olduğu belirtilmiştir.

HALİ HAZIR DURUMU:Bilirkişi raporuna göre taşınmazın tapuda tarla olarak tescil edildiği, zeminde kuru tarım arazisi olarak kullanıldığı, toprak yapısının killi-tınlı, 2. sınıf tatlı meyilli, kıraç yamaç özelliği olduğu, arazinin dağın yamacında yer aldığı, etrafı ormanlık alanlarla çevrili ve uzun yıllardır işlenmediği için çam, meşe, andız ve karamuk gibi çalı tipi ağaçlarla yer yer kapandığı, parselin batı sınırında bakımsız tamamen çalılaşmış orman görüntüsünde ekonomik öneme haiz olmayan 120 adet bağ çubuğu olduğu, köy yerleşim alanına ve yola uzak, ulaşım problemi olduğu belirtilerek taşınmaza toplam 2.554,84TL kıymet takdir edilmiştir.

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları:

1-       Taşınmazların 1. Satışı 03/09/2012 Pazartesi günü saat 14:00-14:40’a kadar olup her bir parsel için satış süresi 10 dakikadır, satış Gölpazarı Adliye Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada edilen kıymetinin %60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla taşınmazlar 13/09/2012 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkuller en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa satış düşecektir.

2-       Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Türk parası dışında kalan yabancı devlet paraları teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin ve Türk parası iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi satıcıya, ihale pulu, damga vergisi, ½ tapu harcı ve masrafları, KDV, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3-       İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-       İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-       Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-       Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/14TLMT sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-       Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı İİK.127.md. gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.(İc.İf.K.126)18/07/2012

 

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B(339)

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam