TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
admin • 21 Mart 2013 15:34:39 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

 

T.C.

BİLECİK

İCRA DAİRESİ

2013/16 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :BİLECİK İl, MERKEZ İlçe, – Ada No, 56 Parsel No, GEVELEZ MEVKİİ Mahalle/Köy Mevkii, Taşınmaz Bilecik ili, merkez ilçede tapuda tarla vasfında, 4.060,00 m’2 yüzölçümüdedir. Arazinin sulama imkanının olmadığı, hafif eğimli olduğu, taşlılık problemi olmadığı, organik maddece orta, su tutma kapasitesi iyi, her tür makineli tarıma elverişli, yöre şartlarında hububat yetiştiriciliğine uygun, kuru tarım arazisidir. Taşınmaz Bilecik-Söğüt devlet karayoluna yakın, ulaşım problemi olmayan bir konumdadır.

Adresi             :

Yüzölçümü      :

Arsa Payı         :TAM

İmar Durumu  :Bilecik ili, merkez, Yeniköy köyü Bilecik Belediyesi mücavir alan sınırı dışındadır.

Kıymeti           :9.135,00 TL

KDV Oranı       :%18

Kaydındaki Şerhler     :

1.Satış Günü    : 23/05/2013 günü 13:00 – 13:10 arası

2.Satış Günü    : 18/06/2013 günü 13:00 – 13:10 arası

Satış Yeri         : TC Adalet Bakanlığı Den.Serb. ve yard.merk şube müd.topl.salonu

Gazipaşa mah. plevne sok. Arz Birlik iş merk. merkez/BİLECİK

 

 

 

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda  teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/16 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

B(107)

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x