YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

Yenipazar Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı İlhan Özden başkanlığında gerçekleşti.

Her ayın ilk salı günü toplanan Yenipazar Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı COVİD 19 tedbirleri nedeni ile 25.06.2020 Perşembe günü 11 maddelik gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Toplantı Salonunda yapıldı.

Gündemin 1. Maddesi gereği; Açılış Konuşması ve yoklama Meclis Başkanı İlhan Özden tarafından yapıldı ve bütün meclis üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin 2. Maddesi gereği; Belediye Encümen Üyelerinin gizli oyla seçilmesine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu Hüseyin Ünal ve Halit Varalu Belediye Encümen üyeliğine seçildi.

Gündemin 3. Maddesi gereği; Plan ve Bütçe komisyonu üyeleri seçimi gündem maddesi gereği yapılan gizli oylama ile Gökhan Özcan, Ziyaettin Dal ve Yalçın Evran Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçildiler.

Gündemin 4. Maddesi gereği; İmar Komisyon Üye seçimi Gündem Maddesi gereği yapılan gizli oylamada, Halit Varolu, Kadir Kaya ve Resul Alkaya İmar Komisyon Üyeliğine seçildiler.

Gündemin 5.Maddesi gereği; Yenipazar Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşmesine geçildi. 5393 sayılı yasanın 19. maddesi gereği Belediye Başkanı İlhan Özden, Meclis Başkanlığını 1. Başkan Vekili Sayın Hüseyin Ünal’a bırakarak Faaliyet Raporunun görüşülmesi için toplantı salonundan ayrıldı. Yenipazar Belediyesi tarafından 2019 yılında yapılan faaliyetler Meclis Başkan vekili Hüseyin Ünal başkanlığında slayt gösterisi olarak izletildi. 2019 yılı Yenipazar Belediyesi Faaliyet Raporu toplantıya katılan bütün üyelerin kabul oyları ile oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.

Gündemin 6. Maddesi gereği; Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Denetim Komisyonu üyeleri Ziyaeddin Dal, Halit Varalu ve Gökhan Özcan tarafından hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinden oluşan denetim raporu, meclise okunarak bilgi verilmiştir. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.


Gündemin 7. Maddesi gereği; ,Fahri Hemşerilik beratı verilmesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmede, 04.12.2017-24.03.2020 tarihleri arasında görev yaptığı İlçemizde gösterdiği büyük fedakârlık, üstün çalışma ve gayretten dolayı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesinin Birinci fıkrasının (r) Bendi Uyarınca Yenipazar Belediye Meclisi’ nin 24/03/2020 Tarih ve 14 Sayılı Kararı ile Şaban Durmuş’ a Fahri Hemşerilik Beratı Verilmesine Oy Birliği ile Karar Verilmiştir.

Gündemin 8. Maddesi gereği; Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ nin talebinin görüşülmesine geçildi. Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Otel binasının altında boş durumda olan dükkân, aylık 350,00 TL bedelden yıllık enflasyon endeksi kira artış oranına göre artırımı yapılacak şekilde 10 yıllığına kiraya verilmesine; Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 9. Maddesi gereği; 2019 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürümüz Sayın Fikret Aygün’ ün hazırladığı ve okunduğu 2019 yılı bütçe kesin hesabı; Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 9. Maddesi gereği; Yol geçiş izninin görüşülmesine geçildi. İl Encümenince yapılan değerlendirmede; 2918 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ve 492 Sayılı Harçlar Kanununun 9 sayılı tarifesine istinaden idaremizden alınması gerekli olup da alınmayan ya da sadece ilk müracaatta alınan harcın mevzuat maddelerinin incelenmesi sonucu Resmi Gazetede yayınlanan oranda alınması gerektiğine, Hukuk Müşavirliğinin görüşünde yer verilen son 5 yıla ilişkin harçların ilgili döneme isabet eden tutarlarının (geçmişe yönelik faiz ve gecikme zammı ) ödenmesinin talep edilmemesi, süresinde ödenmeyen tutarlar için son ödeme bildirim tarihinden işlemek üzere 6183 Sayılı Kanunun maddelerinin işletilmesine; Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.


EK MADDE 1- Yenipazar Sulama Göletinden faydalanan çiftçilerimizden bir dönümden alınacak ücretin görüşülmesine geçildi. Ülkemizde etkisi olan Covid-19 salgını ile 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. Maddeleri hükmü uyarınca Nisan, Mayıs, Haziran ayı Meclis toplantılarının ertelenmesinden dolayı, Mayıs ayı Meclis toplantısında görüşülmesi gereken 2020 yılında bir dönüm araziden alınan sulama ücretinin, halkı bu zorlu süreçte mağdur etmemek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ücretlerin 2019 yılında 07/05/2019 tarihli ve 20 nolu meclis kararında olduğu gibi alınmasına; Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin son maddesi gereği kapanış konuşması Belediye Başkanı İlhan Özden tarafından yapıldı.

Kapanış konuşmasında, Belediye Başkanı İlhan Özden bundan önce görev yapan üyelere teşekkür ederek, yeni seçilen üyelere çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam