ARTIK HER BİNANIN BİR KİMLİĞİ OLACAK
admin • 26 Ocak 2016 16:13:46 
ARTIK HER BİNANIN BİR KİMLİĞİ OLACAK

Nihayet enerji verimliliğinin önemini en azından beyaz eşyalarımızda, araçlarımızda anlamış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre şimdi artık sıra binalarımızda. Yıllardır hayalini kurduğunuz belki de tüm birikiminizi harcadığınız konutlarınızda durum nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının , 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalar için yürürlüğe koyduğu “ Enerji Kimlik Belgesi ” zorunluluğu 2017 yılına kadar mevcut binalar için de geçerli olacak.

Şunu da belirtmekte fayda var ki ; binalarımızda kullanılan enerjinin yaklaşık beşte dördü ısıtma ve soğutma için harcanmaktadır. Faturalarından zaman zaman şikayet ettiğimiz elektrik enerjisi bile burada çok küçük bir paya sahiptir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNE BAKMADAN BİNA ALMAYIN!

1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan tüm binaların artık bir enerji kimlik belgesi bulunmaktadır . Diğer tüm yapılar da 2017 sonuna kadar enerji kimlik belgesi almak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgelerinde asgari sınır şartımız 100 olarak belirlenmiştir. Buradaki diğer parametreler;

Enerji Sınıfı İndeksi      0 – 39  ise Enerji Sınıfı A

Enerji Sınıfı İndeksi     40 – 79 ise Enerji Sınıfı B

Enerji Sınıfı İndeksi  80 – 99 ise Enerji Sınıfı C  olarak belirlenmiş ve parametreler D, E, F ve G olarak devam ettirilmiştir. 

HANGİ BİNALAR ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMALI?

Enerji Kimlik Belgesinin  (EKB) aşağıda belirtilen yapıların dışında, tüm binalara yönelik düzenlenmesi gerekiyor.

-Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

-Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

– Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

– Seralar, Atölyeler,

– Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

– Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları.

BELGE NERDEN ALINACAK, NE KADAR SÜREYLE  GEÇERLİ OLACAK?

Enerji Kimlik Belgesienerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

ALIM, SATIM, KİRALAMA DURUMLARINDA BELGE GEREKLİ Mİ ?

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Bina ve bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Süre dolup her bina için bu belge alındığında ise tıpkı otomobil ve beyaz eşyada olduğu gibi binaların enerji sınıfları da tüketici için bir değerlendirme kriteri haline gelecek. Bu nedenle konut, işyeri satın alacak olanların Enerji Kimlik Belgesini mutlaka sormaları gerekiyor.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments