ASANSÖRLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ
admin • 23 Temmuz 2013 18:11:54 
ASANSÖRLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ

İmar ve Şehircilik Müdürü Abdullah Ay, yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

''Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 5 Kasım 2011 tarihli ve 28106 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereğince, Bilecik Belediyesi ile anlaşmalı ve yetki denetçi firma Meyer A.Ş tarafından yapılan Asansör Periyodik muayenelerinde kırmızı etiketle etiketlenmiş asansörlerin aynı yönetmeliğin 11. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılmayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılır. Belirtilen bu hüküm gereğince 19 Ağustos 2013 tarihi itibariyle hizmet dışı bırakılacağı, aynı yönetmelikte belirtilen; bina sorumlusu, asansörün bu yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur. Yine bu doğrultuda belirtilen hükme uymayan yöneticiler hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari para cezası uygulanacaktır. 2012 yılında başlayan ve tamamlanan asansörlerin periyodik muayene raporlarında kırmızıyla belirtilen eksikler ilk yıl diğerleri, ikinci muayene sonrasında ikinci yıl tamamlanmak zorundadır. Bahsi geçen yönetmeliğe göre, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılmalıdır.'' (Bilecik Belediyesi)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments