BİLECİK (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
Hande Nur Uysal • 24 Temmuz 2020 20:32:35 
BİLECİK (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
BİLECİK
(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2019/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi
önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik, Merkez Ulupınar Köy, Karga Çayırı
Mevkii, 664 Parsel nolu tarla vasfındaki halen kullanılmayan Karadede
yoluna bitişik kuru tarım arazisi
Yüzölçümü : 4.464m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti :17.462,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020 günü 10:00-10:10 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020 günü 10:00-10:10 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik, Merkez , Ulupınar Köyü, Sıracevizler
Mevkii, 134 Parsel tarla vasfında olup torak işlemsi yapılmamış
üzerinde çalı formunda ağaçlar bulunan kuru tarım arazisi
Yüzölçümü : 660 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 3.872,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020günü 10:15-10:25 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020günü 10:15-10:25 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik,Merkez İlçe , Ulupınar Karga Çayırı
Mevkii, 704 Parsel, tarla vasfında halen kullanılmayan üzeri çalı
formunda bitkiler bulunan kuru tarım arazisi
Yüzölçümü : 6.864m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 25.508,07 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020 günü 10:30-10:40 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020 günü 10:30-10:40 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik, İl, Merkez İlçe ULUPINAR Köyü,
Köyiçi Mevkii, 859 Parsel, bahçe vasfında, köy girişinde yola cephesi
olan içerisinde bol miktarda ağaç bulunan L şeklinde olup, Köy
merkezinde yer alması elektrik , su vb altyapıya sahip köy yerleşim
alanında bulunmaktadır
Yüzölçümü : 339m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 20.340,00TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki şerhler : kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020 günü 10:45-10:55 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020 günü 10:45 -10:55 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik, Merkez, Ulupınar Köyü, Sıracevizler
Mevkii, 327 Parsel, Tarla vasfında genel olarak boş kuru tarım arazisi.
Üzerinden çalı formunda bitkilerbulunmaktadır.
Yüzölçümü : 6.940m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 27.147,89 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020günü 11:00-11:10 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020günü11:00-11:10 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI
————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez Ulupınar Köyü, Sıracevizler
Mevkii, 327 Parsel, tarla vasfında , toprak işlemesi yapılmamış üzerinde
çalı formunda ağaçlar bulunan kuru tarım arazisi
Yüzölçümü : 486m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 2.851,70 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020 günü 11:15-11:25 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020 günü 11:00-11:25 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI
————————————————————————————–
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, Ulupınar Köyü Mevkii,
860 Parsel Ev ve avlu vasfında olup, arsa üstünde 82,08m2 oturma
alanına sahip 2 katlı kerpiç yapı vardır. Alt katı depo, ekmek pişirme
yeri ve ortak kullanım alanı olarak kullanılan üst katı mesken olarak
kullanılan yapı yıkık vaziyette çatısı çökmüş ve terk edilmiş haldedir.
İkamet etmeye müsait değildir. Arsanın yapı dışındaki alanları bahçe
ve avlu olarak değerlendirilmiştir.
Yüzölçümü : 234m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 14.040,00TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020 günü11:30-11:40 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020günü 11:30-11:40 arası
Satış Yeri : BELEDİYE DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI
————————————————————————————–
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik, Merkez, Ulupınar Köyü, Karaotlar
Mevkii, 84 Parsel, Tarhla vasfında olup, kullanılmayan kuru tarım
arazisi
Yüzölçümü : 970m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 5.312,22 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcut
1.Satış Günü : 28/09/2020 günü 11:45 -11:55 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020 günü11:45-11:55 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI
————————————————————————————–
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik ,Merkez, Ulupınar Köyü,
Değirmenderesi Mevkii, 211 Parsel , tarla vasfında, kullanılmayan
üzerinde çalı formunda bitkiler bulunan kuru tarım arazisi
Yüzölçümü : 1.360m2
Arsa payı : tam
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 3.724,03 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcuttur
1.Satış Günü : 28/09/2020 12:00-12:10 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020 12:00-12:10 arası
Satış Yeri : BELEDİYE DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI
————————————————————————————–
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik, Merkez, Ulupınar Köy,
Değirmenderesi Mevkii, 217 Parsel tarla vasfında, üzerinde çalı
formunda bitkiler bulunan boş kuru tarım arazisi
Yüzölçümü : 780m2
Arsa Payı : tam
İmar Payı : Belediye Mücavir alanı dışında kalmaktadır
Kıymeti : 2.135,84 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kayıtlarda mevcuttur
1.Satış Günü : 28/09/2020 günü 12:15-12:25 arası
2.Satış Günü : 26/10/2020 günü 12:15 -12:25 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI
————————————————————————————–
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın
yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esasis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20
’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Telalık Harcı, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi , rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse
İcra ve İflas Kanunun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaptırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemize tahsil olunacak, bu fark ,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname , ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/15
Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.14/07/2020 (BN-128)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments