BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
admin • 1 Nisan 2011 11:43:15 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

HASAN GÜNER
    Bilim Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Defterdar Yardımcısı Mustafa Karadeniz konuşmasında şunları aktardı:
    “Bakanlığımız gelir vergisi başkanlığı toplumsal refahın artırılmasına katkı sağlamak üzere yeterli geliri adalet tarafsızlık  ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesinde katkıda bulunmak ve mükelleflere kaliteli hizmet sunmak olarak belirlenen misyonunu yerine getirmek üzere 2009 yılında mali sıkıntıya düşen iyi niyetli olduğu halde devlete olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen ve krizden çıkış yolunun mükelleflerin güçlendirilmesinden geçtiğinin anlaşılması üzerine yapılan çalışma sonucunda 6111 sayılı yasa TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
    İlimizde 7342 aktif vergi mükellefine hizmet verilmektedir. 2010 yılı içerisinde 265 milyon 296 bin 873 TL vergi tahakkuku yapılmış bunun 167 milyon 918 bin 488 TL tahsil edilmiştir. Tahsilat oranımız %60’dır. 2010 yılı itibariyle bütçe gelirimiz 262 milyon 185 bin 468 TL olup gelirin gideri karşılama oranı %64 olarak gerçekleşmiştir. İlimizde tahakkuk eden tutarın tahsil edilmiş olması halinde gelirin gideri karşılama oranı %107 olacağı ve Türkiye’de giderinden fazla geliri olan iller arasında yerini alacak olması ülkemiz ve Bilecik adına sevindiricidir.
    Bilindiği gibi 6111 sayılı kanunla mükelleflerin başvurması halinde 31 Aralık 2010 tarihi öncesi borçların yeniden yapılandırılması mümkün olmaktadır. Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması olan söz konusu kanun ile birikmiş borçlara ödeme kolaylığı, mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yolunda çözümü, inceleme safhasındaki borçlar için kanundan yararlanma, vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı, pişmanlık uygulamasının teşviki, yapılandırılan borçların küçük oranda kat sayılı taksitlerle ödenebilmesi, yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenebilmesi imkanları getirilmiştir.
    Yapılandırılmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi ile karşılaşılmayacaktır. Böylece iş ve işlemler vergi borcu problemi olmadan yürütülebilecektir. Mükellefler borçlarından dolayı ihalelerde sorun yaşamayacak, yapılandırma sırasında herhangi bir teminat da istenilmeyecektir.
    Yeniden yapılandırılmada ana paranın yeniden hesaplanması söz konusu olmayıp ana paranın tamamı tahsil edilecektir. Bilecik Defterdarlığı olarak Aralık 2010 itibariyle toplam 97 milyon 378 bin 385 TL’lik bir alacağımız bulunmaktadır. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu güne deyin ilimizde alınan başvuru sayısı 2943 olup yapılandırılan tutar 2 milyon 939 bin 600 TL’dir.  Bu başvurular için son başvuru tarihi 2 Mayıs 2011’dir.
    Yapılan konuşmanın ardından Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanı Ayşe Dilbay, Kurumlar Vergisi ve Menkul Değerler Müdürlüğü Müdür Vekili Kamil Özkan ve KDV Sektörel Değerlendirme ve İzleme Müdürlüğü Müdür Vekili Murat Ülker sunum yaptılar.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments