“Binanızın Risk Tespitini Yaptırın”
admin • 5 Ağustos 2013 14:32:28 
“Binanızın Risk Tespitini Yaptırın”

“6306 sayılı kanun kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.07.2013 Tarih Ve 28695 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7.maddesinin 9. Ve 10. Fıkraları uyarınca, Kanun kapsamında yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalarda alınmaması gereken harç, vergi ve ücretlerle ilgili olarak aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında;

Alınmayan harç, vergi ve ücretler şunlardır:

1) 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları. (2 sayılı tarife)

 

2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi (4 sayılı tarife) uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.

3) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar.

4) 01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.

                5) 08.06.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.

                6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 01.07.1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.

 7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13.07.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.”

6306 sayılı kanun kapsamında riskli bina tespiti yaptıracak vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile ilgili her türlü sorularınızı ALO 181 Hattına ve İl Müdürlüğümüze iletebilirsiniz.

Afet maruz kalmadan, Can ve Mal Kaybına Uğramadan önce “Binanızın Risk Tespitini Yaptırınız.”

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments