BOZÜYÜK KAYMAKAMI OKTAY KAYA’DAN AÇIKLAMA
admin • 5 Nisan 2011 21:12:39 
BOZÜYÜK KAYMAKAMI OKTAY KAYA’DAN AÇIKLAMA

    Son günlerde yerel basınımızda Bozüyük OSB’yi ilgilendiren haberler yayınlanmakta olup; verilen bu haberler ile ilgili olarak kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirilmesi için Bozüyük OSB  adına açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.
    Şöyle ki;
    Habere konu olan firma yetkilisi 29.12.2010 Çarşamba günü öğleden sonra OSB temsilcisi olarak şahsımla görüşme talep etmiştir. Aynı gün gerçekleşen ve İlgili firma yetkilisi, Sümer Beton Sahibi ve  Sayın Bakanımız Bahattin ŞEKER’inde bulunduğu görüşmede yatırımcı …hızlı tren ile ilgili olarak yüklenici firmadan taşeron olarak “travers ve çeşitli nitelikli beton üretimi” işini alacaklarından bahisle Bozüyük OSB den 100 dönüm kadar yer talebinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Almayı düşündükleri yer ile ilgili olarak daha sonrası itibariyle rüzgar gülü gövdesi de imal etmeyi planladıklarını ifade etmişlerdir.
    İlgili firma ile daha önceki tarihlerde de görüşmelerimiz olduğundan OSB mizde 2011 yılında arsa fiyatlarının değiştiğini, 2011 yılı birim fiyatının katılım payı dahil 17, hariç ise 12 TL olduğunu ifade ettik. Bunun üzerine 2010 yılı fiyatına göre satış yapılıp yapılamayacağı soruldu. Bizde kendilerine sürenin yetişmeyeceğini ve aralık ayı toplantısını yaptığımızı ifade ettik. Israr edilmesi üzerine de sadece İlgili yatırımcı ve Sayın Bakanımız Bahattin ŞEKER’in bulunduğu ortamda Sayın Valimizi aradım. Kendileri de yetişmeyeceğini ve son gün karar alınmasının şık olmayacağını ifade ettiler. Ocak ayı toplantısında değerlendirelim dendi.
    Firmaların arsa tahsis talebinde bulunduklarında birtakım belgeleri ikmal etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin bir gün içinde hazırlanabilmesi kanaatimce teknik olarak mümkün değildir.
    Firma bunun üzerine ihale kesinleşirse “travers ve çeşitli nitelikli beton üretimi” için 30-40 dönüm kadar bir yere ihtiyaçlarının olacağını bildirdi. Bizde kendilerine şu an (29.12.2010) itibariyle müsait yerlerimizin olduğunu ve talep edilmesi halinde her zaman yer tahsis edebileceğimizi ifade ettik.
    Daha sonra bahse konu firmanın hızlı tren ile ilgili olarak almayı düşündüğü taşeronluk işini alamadığını öğrendik. Yer talebi konusu böylece kapanmış oldu. İlgili firmanın ne yazılı nede sözlü olarak Bozüyük OSB den “vagon fabrikası kurmak” üzere herhangi bir yer talebi olmamıştır. Hattı zatında tren yolu hattının gerektiği böyle bir proje için BOZÜYÜK OSB nin uygun olmadığı kanaatindeyim.
    Şöyle ki;
    DDY Genel Müdürlüğü Bozüyük OSB ye sınır (Bozteks fabrikasına bitişik) yükleme rampası projesi hazırlatmış olup önümüzdeki aylarda bu projeyi ihale edeceğini ifade etmiştir. DDY yetkililerine “bu yükleme rampası neden 2007 yılındaki taslak projede teklif ettiğimiz şekliyle OSB nin içinde projelendirilmedi” şeklinde sorduğumuzda bize “…arazi eğimi, nato petrol boru hattının deplasesi ve kot farkının buna müsaade etmediğini…” ifade ettiler. Dolayısıyla DDY genel müdürlüğünün teknik olarak mümkün görmediği bir projeyi özel bir firmanın yapması da kolay olmasa gerek.
    Özetle bahse konu firmanın vagon fabrikası için OSB mizden yazılı yada şifai olarak yer tahsis talebi olmamıştır. Travers ve beton elamanları için şifai olarak yaptığı yer talebi ise firma öngördüğü ihaleyi alamadığı için gerçekleşmemiştir. Şayet firma bahse konu ihaleyi almış olsaydı 2011 yılı birim fiyatlarıyla dahi OSB mizden yer talep ederdi kanaatindeyim.
    Elektrik ve doğal gaz getirme maliyetleri ile yol ve su için yapılacak masraflar da dikkate alındığında OSB mizdeki 2011 yılı arsa birim fiyatlarının yatırımcı için halen cazip bir seviyede olduğu açıktır.
    Sermayedarlar için yatırım kararı alınmasında pek çok etken söz konusudur. Arsa fiyatlarının ise bu nedenlerden sadece bir tanesi olduğunu (ve en önemlisi olmadığını) unutmamak gerekir kanaatindeyim. Kaldı ki OSB mizdeki 2011 yılı arsa birim fiyatlarını tespit eden Aralık 2010 tarihli Müteşebbis Heyet Kararı AKP, CHP ve MHP’li il genel meclisi üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.”

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments