SMMMO üyelerine  etik eğitimi verildi

SMMMO üyelerine etik eğitimi verildi

Programın açılış konuşması Bilecik SMMO Başkanı Süleyman Kıral tarafından yapıldı. Kıral şunları aktardı:

“Sayın TÜRMOB Etik Eğitim Komitesi üyem, sayın TÜRMOB etik eğitmenim, saygıdeğer meslektaşlarım, çok değerli basın mensupları TÜRMOB ve odamız işbirliğinde düzenlemiş olduğumuz etik eğitimine hoş geldiniz.

Bilecik S.M. Mali Müşavirler Odası olarak, şahsım ve kurullarımız adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Genel anlamda mesleki etik; ,iş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına mesleki etik denir.

Meslek etiği, belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine emreden, onları beli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.

Mesleki etik bir öz denetim düzeneği gibi çalışır fakat diğer denetim biçimlerinden farklı olarak içseldir ve manevi bir nitelik taşır.

Meslek etiği; genel ahlaki ilkelerin söz konusu meslek özelinde yeniden yazılmasıdır. Mesleki ahlak ilkeleri, etik kurallar olarak “Mesleki Davranış İlkeleri” adıyla yazılan bir belgedir.

Muhasebe mesleğimiz ile ilgili etik,

TÜRMOB’un hazırladığı 19/10/2007 tarih 26675 Sayılı resmi gazetede yayımlanan etik ilkeler yönetmeliği ve 27/03/2014 tarih, 28954 sayılı resmi gazetede yayımlanan muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ve etik sözleşme yapılması hakkında tebliğ çıkarılarak, meslek mensuplarımıza yönelik etik eğitim çalışmaları başlatılmıştır.

Etik Yönetmeliği Maddesi;

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; tüm üyeleri en üst derecede mesleki bilgiye sahip sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı, daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak için muhasebe meslek mensuplarının kitlesi oluşturmak, hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının mesleki ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir.

Yine bu yönetmeliğin giriş bölümünde;

Meslek mensubunun belirleyici özelliklerinden biri kamu yararına uygun hareket etme sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için meslek mensubunun bu yönetmelikle getirilen etik ilkelerine uyması gerekmektedir.

6 bölüm ve 88 maddeden oluşan bu yönetmelik yayımından sonra TÜRMOB ve etik komitesi tarafından;

11 Nisan 2009/ Mersin      Ahlak’tan Etik’e; Kurallardan Etik Kültüre, konulu I. Muhasebe Etik Kongresi

20 Şubat 2010/ İstanbul Yaşamda ve Meslekte Etik, konulu II. Muhasebe Etik Kongresi

9 Nisan 2011 / Hatay Muhasebe Etiğinde Güncel Yaklaşımlar, konulu III. Muhasebe Etik Kongresi

8 Aralık 2012 /Denizli Etik Eğitim, konulu IV. Muhasebe Etik Kongresi

5 Nisan 2014/ Aydın Etik Eğitim, konulu V. Muhasebe Etik Kongresi

121 Eylül 2012 /Ankara     I. İş Etiği, konulu I. Uluslararası İs Etiği Kongresi

Şeklinde 5 adet muhasebe etik kongresi 1 adet uluslar arası iş etiği kongresi düzenlenmiş, odamız yönetim ve etik kurulları bu toplantılara iştirak ederek hem bilgilenmiş, hem de odamızı temdil etmişlerdir.

Değerli arkadaşlar; odamız üyesi meslektaşlarımız etik komitesi uygulamalarını yakından takip etmiş  ve TÜRMOB ve etik komitesinin düzenlediği uzaktan eğitime toplam 53 meslektaşımız katılıp teorik eğitimi ve değerlendirmeyi tamamlayıp, TÜRMOB eğitmenlerince bugün verilecek olan yüz yüze eğitime katılıp, eğitim bittiğinde etik sözleşmelerini imzalayacaklardır

Bu sayı odamız üye sayısı ile mukayese edildiğinde gerçekten odamız ve meslektaşlarımız adına gurur vericidir. Sizleri kutluyorum.

Eğitmenlerimizin bugün verecekleri eğitimde özellikle meslektaşlarımız ne yaparsa etik olur, ne yaparsa etik olmaz gibi, soyut bilgileri bizlere aktarırlar ise sanıyorum etik bir meslektaşın yapması ya da yapmaması gerekenler de ortaya konulacaktır.

Değerli meslektaşlarım, haksız rekabet konusunda da kısaca değinmek istiyorum. 01/01/2015 tarihinden itibaren e-birlik programının uygulanmaya konulması ile birlikte müşteri sözleşmelerimizi bu sistem üzerinden yapmış bulunuyoruz.

E-birlik ile üyelerimiz, odamız ve TÜRMOB ile ilgili her türlü işlemlerini internet üzerinden yapabilecektir. Yine bu program bizlere hem bir kolaylık hem de haksız rekabetin önüne geçebilecek bir sistem olarak hazırlanmıştır. Ancak bu programın amacına ulaşmamsı için tüm meslektaşlarımız her müşterisi ile asgari ücret tarifesinin altında olmamak kaydıyla yaptığı bu sözleşmeleri sisteme tam ve doğru olarak girmesi ile mümkün olacaktır.

Yönetim Kurulu olarak zaman zaman mevcut gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile e-birlik sistemi üzerinden yapılan sözleşme sayılarını karşılaştırıyoruz. Zaten bir süre sonra sistem, Maliye Bakanlığı verileri ile karşılaştırılacak ve eksik yapılan sözleşmelerin takibi de yapılmış olacaktır. Bu konuda meslektaşlarımız mağdur olmamaları bakımından mutlaka ve mutlaka sözleşmelerini tam ve doğru olarak sisteme girmelidirler.

Bir diğer konu da, TÜİK’e ait formlar, geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden odamıza ziyarete geldiler. Bildiğiniz gibi TÜİK ile TÜRMOB meslektaşlarımıza büyük sıkıntı oluşturan formların kağıt ortamından internet ortamına taşınması anlaşması yaptı. Bazı bilgilerin muhasebe programından aktarılarak bu formları daha kısa sürede doldurma imkânı getirildi.

Ziyaretimize gelen TÜİK bölge müdürlüğü yetkilileri TÜİK formlarının internetten girilirken müşteri şifreleri ile girildiği ancak müşterilerin şifreleri bulamadıklarından, yine bu işleri yapan meslektaşlarımızın şifreleri bulmada zorlandıkları düşüncesi ile aynı GİB de olduğu gibi meslektaşlarımız 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren müşteri şifresine ihtiyaç olmadan kendi kişisel bilgileri ile müşterisine ait formu TÜİK sitesinden girip gönderebileceklerdir. Bu konuyu da özellikle burada belirtmek istedim.

Şimdi de eğitim zamanı; eğitmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Bu tam gün eğitim için ayırdınız ve bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şahsım ve kurullarımız adına sizleri tekrar sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam