TABİP ODASINDAN “GÖREVDEYİZ” AÇIKLAMASI
admin • 29 Nisan 2011 12:24:18 
TABİP ODASINDAN “GÖREVDEYİZ” AÇIKLAMASI

 

 19–20 Nisan'da GÖREVDEYİZ eylemi tüm Türkiye'de çok geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

AMACIMIZ;

  1. Hekimlerden taşeron işçilere kamu özel ayrımı olmaksızın bütün sağlık çalışanlarının, iş güvencesi başta olmak üzere, özlük haklarının kalıcı bir biçimde ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzeltilmesini,
  2.  Sağlık çalışanlarının nöbet sonrası izin hakkı istinasız uygulanmalıdır. Nöbetler dahil çalışma süresi haftalık 56 saati geçmemesini,
  3. Performans için “puan toplama” nın ,”ciro yükseltme”nin hedeflendiği değil, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri koşulların yaratılmasını,
  4. Hekimler ve ağlık çalışanlarının Kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmesini,
  5. Çalışan tüm hekimlerin ücret eşitsizliklerine son verilmesini,
  6. Özel Sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde TTB taraf olmalı ve işten çıkarmalar TTB ve Sağlık Bakanlığının iznine tabi olmasını,
  7. Tüm bunlarla birlikte Ülkemizde Eşit, ücretsiz kaliteli ve Ulaşılabilir bir sağlık hizmeti verilmesini,
  8. Hekimlere, sağlık çalışanlarına, halkımıza dost sağlık politikaları sağlanmasını,
  9. Piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin “oyuncusu” değil, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak görevimizi gelecek kaygısı duymadan yapmak istiyoruz.

Bilecik sağlık çalışanları olarak ilimizin imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle ve de özel hastane olmamasından dolayı halkımızın zarar görmemesi adına 19 – 20 Nisan'da “GÖREVDEYİZ” eylemine katılmamış olmamız sorunlara duyarsız olduğumuz anlamını taşımamaktadır.  

 Dile getirdiğimiz sorunların sadece sağlık çalışanlarının sorunları olmadığının farkında olan halkımıza ve tek bir hastaya zarar gelmemesine büyük özen göstererek eyleme katılan tüm SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ.

 Uz. Dr. Hasan DİKİCİ

Bilecik Tabip Odası Başkanı 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments