TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
admin • 6 Temmuz 2013 12:04:56 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

 

T.C.

SÖĞÜT

İCRA DAİRESİ

2011/388 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada No, 838 Parsel No, Soğla Mevkii, sulanabilir tarım arazisidir. Tarpak yoluna sınırdır. %2 meyillidir. Kumlu tınlı toprak yapısındadır. Parselin güne sınırı yol v e dere yatağı olarak şekillendiğinden kullanılır durumda değildir. Kuzeyinde verim çağında nar ağaçları vardır.

Adresi : Bilecik ili İnhisar ilçesi

Yüzölçümü : 1.875 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : imar planı dışında

Kıymeti : 11.250,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 28/08/2013 günü 10:20 – 10:25 arası

2. Satış Günü : 25/09/2013 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri :Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajı 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada 2725 Parsel Ciritlik Mevkii, Belediye mücavir alanı içerisindedir. Arsa vasfındadır. İçerisinde herhangi bir zirai emval yoktur. % 7-8 meyillidir.

Adresi : Bilecik ili İnhisar İlçesi

Yüzölçümü : 395,50 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : İmar planı içindedir.

Kıymeti : 3.950,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1.      Satış Günü : 28/08/2013 günü 10:30 – 10:35 arası

2.     Satış Günü : 25/09/2013 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri :Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajı 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada- 3299 Parsel Akkum Mevkii, Sulanabilir tarım arazisidir. Verim çağında kapama nar bahçesidir. İçerisinde 75 adet nar ağacı vardır. Parsel üzerinde teraslama yapılmıştır. Kumlu tınlı toprak yapısında %3 meyillidir. Yol ve elektrik vardır.

Adresi : Bilecik ili İnhisar İlçesi

Yüzölçümü : 1.447 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : İmar planı dışındadır

Kıymeti : 14.470,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1.      Satış Günü : 28/08/2013 günü 10:40 – 10:45 arası

2.     Satış Günü : 25/09/2013 günü 10:40 – 10:45 arası

Satış Yeri :Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajı 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada- 3031 Parsel Akkum Mevkii, Sulanabilir tarım arazisidir. Verim çağında kapama nar bahçesidir. içerisinde 30 adet çok yaşlı, 75 Adette 6-7 yaşlarında nar ağacı vardır. Parsel üzerinde nispeten teraslama yapılmıştır. Kumlu tınlı toprak yapısında %3 meyillidir. Yol ve elektrik vardır.

Adresi : Bilecik ili İnhisar İlçesi

Yüzölçümü : 2.075,00 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 20.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1.      Satış Günü : 28/08/2013 günü 10:50 -10:55 arası

2.     Satış Günü : 25/09/2013 günü 10:50 – 10:55 arası

Satış Yeri :Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajı 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada- 1856 Parsel Bük Mahalle/Mevkii, Sulanabilir tarım arazisidir. Halihazırda kelemedir. Kumlu tınlı toprak yapısında ve meyilsidir. Yol ve elektrik vardır.

Adresi : Bilecik ili İnhisar ilçesi

Yüzölçümü : 328 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 4.920,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1.      Satış Günü : 28/08/2013 günü 11:00 – 11:05 arası

2.     Satış Günü : 25/09/2013 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri :Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajığ 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada- 1857 Parsel Bük Mevkii, Sulanabilir tarım arazisidir. Halihazırda kelemedir. Kumlu tınlı toprak yapısında ve meyilsidir. Yol ve elektirik vardır.

Adresi : Bilecik ili İnhisar İlçesi

Yüzölçümü : 725,00 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 10.875,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1.      Satış Günü : 28/08/2013 günü 11:10 – 11:15 arası

2.     Satış Günü : 25/09/2013 günü 11:10 – 11:15 arası

Satış Yeri : Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajı 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada- 1858 Parsel Bük Mevkii, Sulanabilir tarım arazisidir. Halihazırda kelemedir. Kumlu tınlı toprak yapısında ve meyilsizdir. Yol ve elektrik vardır.

Adresi: Bilecik ili İnhisar İlçesi

Yüzölçümü: 1.525 m2

Arsa Payı:

İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti: 22.875,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

1.Satış Günü : 28/08/2013 günü 11:20 – 11:25 arası

2.Satış Günü : 25/09/2013 günü 11:20 – 11:25 arası

Satış Yeri : Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajı 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

 

 

 

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İli İnhisar İlçesi 0 Ada- 1860 Parsel Bük Mevkii , Sulanabilir tarım arazisidir. Halihazırda kelemedir. Kumlu tınlı toprak yapısında ve meyilsizdir. Yol ve elektrik vardır.

Adresi  : Bilecik ili İnhisar İlçesi

Yüzölçümü : 675 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 10.125,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler  :

1.      Satış Günü : 28/08/2013 günü 11:30 – 11:35 arası

2.     Satış Günü : 25/09/2013 günü 11:30 – 11:35 arası

Satış Yeri : Orta Mahalle İstiklal Caddesi Ertuğrul Gazi Pasajı 1. Kat Müzayede Salonu SÖĞÜT

 

 

Satış şartları :

1-     İhale açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/388 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/06/2013

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(B 285)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments