YAPI DENETİMİ ZORUNLU OLUYOR
admin • 22 Aralık 2010 11:36:53 
YAPI DENETİMİ ZORUNLU OLUYOR

Yapılardaki beton, demir ve zemin gibi öğelerin dayanıklılığını özel laboratuarlarda ölçerek, hazırlanan raporlar neticesinde yapıların oluşturulacağını belirten Varda, bu sayede deprem bölgesinde bulunan ilimizde daha sağlam yapılaşmanın sağlanacağını söyledi.
    Başlangıçta belirli pilot bölgelerde başlatılan bu uygulamanın Bilecik’te de başladığını ve yeni yıl ile birlikte artık bu denetimlerin zorunlu olacağı bildirildi.
    Uygulamaya göre yapıların denetimini üstlenen firma, yapıların taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarlarından kaynaklanan zararın karşılanmasını sağlamak üzere ‘mali sorumluluk sigortası’ yaptıracak.
    Buna göre, “kanunda yazılı sürelere uymamak, ihbar mecburiyetlerini süresi içinde yerine getirmemek, tescil, sicil ve kayıt görevlerini gereği gibi yapmamak” gibi durumlarda yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 0.5’ine kadar idari para cezası verilebilecek.
       “Denetim görevini gereği gibi yerine getirmeyerek yapım işlerinde gecikmeye sebep olmak, mesleki yetki ve yeterliliğe sahip olmayanları çalıştırmak, kontrol elemanları bakımından kanunda ve imar mevzuatında belirlenen süre ve zamanlarda işlerinin başında bulunmamak, şantiye, malzeme ve imalat denetimlerini süre ve şartları çerçevesinde yapmamak” durumlarında ise yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 1’ine kadar ceza verilecek.Hasan GÜNER

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments