ZARURİYYAT-I DİNİYYE

ZARURİYYAT-I DİNİYYE

 

Şüphesiz Cenab-ı Hakk insanı en başından itibaren kendisiyle baş başa ve yalnız bırakmamış, onu sürekli ilahi emir ve yasaklar manzumesi olarak nitelendirebileceğimiz “vahiy” ile desteklemiştir.  İnsanlığın atası ve ilk peygamber Hz. Adem’den başlayarak insanlığa gönderdiği tüm ilâhi mesajlar manzumesi olarak dinler; bir taraftan insanların dünya saadetini hedeflerken diğer yandan da âhiret âleminde de huzura kavuşmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almıştır.

Dünyada insanca yaşabilmenin ve ukbada huzura kavuşmanın yegâneleri olan bu esas ve mesajlar şunlardır: Nefsin (canın) Muhâfazası, Aklın Muhâfazası, Dinin Muhâfazası, Neslin Muhâfazası, Malın Muhâfazası.

 Sayısız manevi problemlerle karşı karşıya olduğumuz günümüz dünyasında her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğumuz ve de duymamız gereken bu evrensel ilkeleri çok iyi anlamak, anlatmak ve tahlil etmek durumundayız.

1- Nefsin (Canın) Korunması: Yüce dinimiz İslam; “hayat hakkı” nı en kutsal haklardan biri kabul etmiş, “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de bir canı kurtarır ise, sanki bütün insanları kurtarmış gibi olur” buyurmuştur. Şüphesiz insanın en kıymetli varlığı kendi canıdır ve bütün canlar koruma altındadır.

2- Aklın Korunması: İnsana verilen ve onu diğer canlılardan üstün kılan en büyük nimet hiç şüphesiz akıl nimetidir. Akıl, insana dini ve beşeri mesuliyetler yükler. İnsan da her zaman bu sorumluluğun bilincinde olmalı, akla zarar verecek her türlü uyuşturucu, kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Nitekim Allah’ın insan için en büyük lütfu olan aklın muhafâzası çerçevesinde; “Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” âyetiyle aklın izalesine ve fesadına vesile olabilecek fiil ve davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır.

3-Dinin Korunması: İslam, insanların din ve vicdan alanında da özgürlük prensibini benimsemiş, ilgili ayette “De ki: Hak olan, Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin di­leyen inkâr etsin”  ifadesiyle din özgürlüğünü sonuna kadar teminat altına almıştır. Bununla beraber; Yüce Mevlâ’mız; “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” buyurarak; gerçek istikametin “İslam Dini” olduğunu ifade etmiş ve ondan başka bir dinin de Hakk katında kabul görmeyeceği hakikatini tâyin ve tespit etmiştir.

 4- Neslin Korunması:  Sağlıklı ve nitelikli bir nesil yetiştirmek geleceğimiz açısından son derecede önemlidir ve bu bir milletin varlığının da teminatıdır. Yetiştireceğimiz nesil kötü akımlardan uzak, eğitimli, şuurlu, vatanına ve milletine faydalı sorumluluk sahibi hayırlı nesiller olmalıdır. Yüce Mevlâmız; insan neslini koruma altına almak için, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur” emriyle fuhuş ve zinayı tamamen haram kılmış, bu anlamda dinimiz; bir milletin temel direği olan aile düzeninin muhâfazası için bütün koruyucu tedbirleri almıştır.

5- Malın Korunması: İslam; meşru yollardan, harama sapmadan, mal ve servet edinmeyi helal sayıp; hırsızlığı ve her türlü haksız kazancı yasaklamıştır. Cenâb-ı Zülcelâl; “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin” fermanıyla ve Efendimiz (S.A.V.) de;  “Kim bir başkasının malını haksız yere aşırırsa ötede Allah’ın gazabıyla karşılaşır.” kutsi mesajıyla insanların mal ve servetlerini güvence altına almıştır.

 İnsanların zaman zaman âdeta sırtlanları bile imrendirecek hal ve hareketler içerisine girebildiği günümüz dünyasında bu değerler bir kez daha gözden geçirilmeli, cehenneme çevrilen yaşlı dünyamızın yeniden cennet olması için her fert üzerine düşen görev ve sorumluluğun gereğini ifa ve icra etmelidir. Aksi halde dünyamız cehennem olduğu gibi dönüşü olmayan ukbâmız da (Allah Muhafaza) ebedi cehennem olabilir.

Cuma’nız mubârek, gönüllerimiz Kur’anın nuruyla dolsun…

NİHAT KAYA

İL MÜFTÜ YARDIMCISI

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam