“Bakanlık Öğretmenlik Mesleğine Bir Kez Daha Şaşı Bakmıştır”

“Bakanlık Öğretmenlik Mesleğine Bir Kez Daha Şaşı Bakmıştır”

 

“Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine müteakip millî eğitim müdürlüklerinin şube müdürü sayıları yeniden belirlenmiş ve MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 04.12.2012 tarihli 2012/43 nolu Genelgesi ile şube müdürü normlarına yapılacak atama ve görevlendirmeye yönelik iş ve işlemlerinin nasıl yürütüleceği, kurulacak birimler ile bu birimlerin bağlanacağı şube müdürlüklerinin neler olacağı tüm birimlere duyurulmuştur.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 18.12.2012 tarihinde yayımladığı 2012/44 nolu Genelgeyle, 2012/43 sayılı Genelgede açıklanan kadrolara atama ve görevlendirme işlemlerinin hangi kriterler gözetilerek yapılacağını ayrıca açıklamıştır.

Konu; söz konusu 2012/44 sayılı Genelgede "asaleten atama" ve "görevlendirme" şeklinde iki  başlıkta izah edilmiştir.

Asaleten atamayla ilgili olarak MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği dikkate alındığında öncelikle asaleten atama şartlarını taşıyan istekli personelin söz konusu kadrolara atanmak üzere tekliflerinin yapılmasının talep edilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Norm kadro fazlası şube müdürlerine de il içi atama hakkı verilmesi yerinde bir karar olmakla birlikte önümüzdeki aylarda yapılması muhtemel iller arası yer değişikliğinde bu şube müdürlerinin talepleri şimdiden not edilmelidir.

Diğer taraftan MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre şube müdürlüğüne atanmakiçin görevde yükselme eğitimine başvurma hakkı bulunan personellerin arasından asaleten atama yapılıncaya kadar, söz konusu şube müdürlüğü kadrolarına  "görevlendirme" yapılması ön görülmüştür. Söz konusu yönetmelik hükümlerine bakıldığında şube müdürlüğü kadrolarına atanmak için sınav dışında "fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olma, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olma" özel şartı da arandığı görülmektedir.

Ancak Bakanlık, 2012/44 nolu Genelgede, yönetmelikte yer almayan "öncelikle öğretmen dışı personel" ifadesine yer vererek eğitim öğretimin temel öğesini oluşturan öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğinebir kez daha şaşı bakmıştır. Eğitimde asli unsurun eğitim öğretim faaliyetleri ve onu yürüten öğretmenler olduğu, eğitim öğretimin konuşulduğu, planlandığı her ortamda eğitim öğretim hizmetleri sınıfından birilerinin olması gerektiği yeniden unutulmuş, öğretmenler bir kez daha ötekileştirilmiştir.

Şube müdürlüğü veya diğer kadrolara atama veya görevlendirmelerde; çalışma barışını zedelemeden yönetmelik hükümleri doğrultusunda unvanları/kadroları öncelikli sıralanmadan istekli personelin, verilecek kadro gereği ortaya koyması gereken performans ölçütleri ve diğer  beklentileri karşılayacak yeterliklere sahip olup olmadığı gözetilmeli, oluşan boş kadrolara yapılacak atama ve görevlendirmelerde objektif ve bilimsel ölçülere uygun olarak belirlenecek şartları taşıyan, o görevler için gerekli sosyal, bilimsel, eğitsel, yönetsel vb. donanıma sahip personeller aranmalıdır. Eğitim yönetimi başta olmak üzere çok farklı uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış eğitim çalışanları değerlendirmeye bile alınmadan ötekileştirilmemelidir.  

Şube müdürlüğü kadroları için biran önce sınav açılmalı, atamalarda kariyer ve liyakat esaslarına uyulmalı, liyakat ehlini küstürülecek, yarınlar adına kariyerini planlamaya çalışan yüz binlerce öğretmenin çalışma azmi kırılacak, sistemde kalıcı tıkanıklığa yol açması muhtemel kararlar biran önce gözden geçirilmelidir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

2 yorum

  1. bu da cemaatin bakış açısı – Bakanın bakış açısı bu cemaatin bakış açısı da demekki sadece öğretmenler için şeflerin memurların hizmetlilerin de eğitim çalışanı olduğu unutulmuş

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam